Zahtevnejšo projektno dokumentacijo predstavlja ureditev obstoječih in novogradnjo državnih (regionalnih in magistralnih ) cest, katerih upravljavec je Direkcija RS za ceste Ljubljana.

Projektna dokumentacija za tovrstne ureditve v splošnem vsebuje naslednje načrte:
  • načrt gradbenih konstrukcij za cesto, pločnik za pešce s kolesarsko stezo, avtobusno postajališče, vključno s prometnimi ureditvami;
  • načrt gradbenih konstrukcij za objekte na cesti:  premostitveni objekti, prepusti;
  • načrt gradbenih konstrukcij za oporne in podporne zidove, kamnite zložbe, kašte;
  • načrt gradbenih konstrukcij za odvodnjavanje cestnih površin in površin za pešce in kolesarske steze;
  • načrt elektro inštalacij in opreme za cestno razsvetljavo in zaščito oz. prestavitev obstoječih elektro vodov;
  • načrt zaščite in prestavitve ostalih obstoječih komunalnih vodov oz. novogradnje le-teh, ki se izvedejo ob priliki novogradnje ali rekonstrukcije državne ceste.

Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je geodetski posnetek terena, tkim. geodetski načrt in geomehansko-geotehnično poročilo s predlogom dimenzioniranja voziščne konstrukcije in objektov na cesti. Običajno se projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo izdela na osnovi že izdelanega idejnega projekta in projektne naloge investitorja.

Enostavnejšo projektno dokumentacijo izdelujemo za lokalne občinske ceste, pločnike za pešce in kolesarske steze, kakor tudi predloge za umirjanje prometnega režima.
Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.