Projektiranje vodooskrbe vključuje v splošnem proučitev tehnološko - tehničnih, ekoloških in ekonomskih vidikov.

Podrobnejši vpogled v projektiranje te komunalne infrastrukture narekuje naslednje faze:
  • Preverba lokacij in podatkov o izdatnosti ter analiz o kvaliteti vodnega vira.
  • Zagotovitev oskrbe prebivalcev s pitno vodo in zadostnih količin požarne vode narekuje izračun predvidene porabe vode na osnovi statističnih podatkov o prebivalstvu,
  • obrti, industriji, turizmu in norme porabe vode ter predpostavk simulacije vsaj 1 požara na sistemu.
  • Izbira trase vodovodnega sistema, ponavadi zankastega, da se zagotovi nemotena oskrba tudi v času okvar, prav tako pa se zmanjšajo hidravlične izgube v cevovodu.
  • Hidravlični izračun vodovodnega sistema se izvede po Cross-ovem postopku, sledi dimenzioniranje cevovoda in objektov na njem (vodohrani, prečrpališča).
  • Projektantski popis in stroškovna ocena.

Projekt se sestoji iz posameznih načrtov in sicer: načrt gradbenih konstrukcij s statičnim izračunom in armaturnimi načrti za armiranobetonske konstrukcije (vodohrane, prečrpališča…), načrt strojnih inštalacij in opreme za cevovode, hidromehansko opremo in montažna dela in načrt elektroinštalacij in opreme za krmiljenje hidromehanske opreme in ozemljitev prečrpališč ter za dovodni električni kabel za pogon črpalk glede na priključno moč s strani upravljavca elektro napajalnega omrežja.

Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je geodetski posnetek terena, tkim. geodetski načrt in geološko-geotehnično poročilo za dimenzioniranje armiranobetonskih konstrukcij. Po izbiri trase cevovoda pa mora investitor zagotoviti podpis služnostnih pogodb tangiranih lastnikov, po katerih parcelah naj bi cevovod potekal in stavbno pravico za zemljišča, na katerih naj bi objekti stali.
Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.