Tehnični biro d.o.o. s sedežem v Murski Soboti, Kocljeva 9, je družba, ki se ukvarja s projektiranjem objektov s področja nizkih in visokih gradenj. V sklopu nizkih gradenj najpogosteje projektiramo ceste, zunanje vodovode, zunanjo kanalizacijo, v sklopu objektov visokih gradenj pa stanovanjske hiše, poslovne objekte, gospodarske in industrijske objekte.

Izdelujemo tudi projektno dokumentacijo za jeklene konstrukcije (podesti, gosp. objekti, antenski stolpi, nadstrešnice za nogometne tribune, silosi, bunkerji, transportni trakovi) in to z detajlnimi delavniškimi risbami.

Projektno dokumentacijo za ureditev in rekonstrukcijo cest, vključno z objekti na njih (mostovi, podporne in oporne konstrukcije…), ter kompletno komunalno infrastrukturo v in ob njej, izdelujemo pretežno za Direkcijo Republike Slovenije za ceste in občine, za upravljavce in lastnike komunalne infrastrukture, projektno dokumentacijo za objekte visokih gradenj, pa izdelujemo pretežno za individualne naročnike – fizične osebe.

Izdelujemo vse vrste projektnih dokumentacij in sicer: IZP, DGD, PZI, PID, ki vsebujejo vse načrte in elaborate v skladu z veljavno zakonodajo.

Za opravljanje zahtevnih nalog imamo zaposlen strokovno usposobljen kader. Za izdelavo geodetskih načrtov, geomehanskih elaboratov, načrtov arhitekture, krajinske arhitekture, elektroinštalacij, opreme in naprav, za prestavitev ali zaščito obstoječih, oz. novogradnjo elektro in telekomunikacijskih vodov in naprav, pa družba sodeluje z odgovornimi projektanti drugih projektantskih hiš – podizvajalci oz. zunanjimi sodelavci.
Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.