Običajno se projektira ločeni kanalizacijski sistem, to pomeni ločeno se odvodnjavajo fekalne vode (sušni odtok) od meteornega odtoka.

Osnovni cilj projektiranja je vedno optimizacija projekta v smislu:
  • povečanja varnosti sistema,
  • znižanja stroškov izgradnje,
  • znižanja stroškov obratovanja sistema.

Za dosego tega cilja se minimalizira število prečrpališč na kanalu, kanale se izvede z minimalnimi vzdolžnimi padci (5‰), vendar takšnimi, ki še zagotavljajo zadovoljive hitrosti v kanalih (0,4-0,5 m/s), kanale z vzdolžnimi padci večjimi kot 6% pa se izvede z zaključnim umirjevalnim jaškom.

Kanalizacijski sistem je sestavljen iz kanalov (gravitacijskih in tlačnih), revizijskih jaškov, priključnih jaškov na tlačnem kanalu, izpustov, zračnikov, fekalnih prečrpališč, hišnih priključkov in končne faze: čiščenje na čistilni napravi.

Po izračunu odpadnih količin, sledi hidravlični izračun (dimenzioniranje).

Projekt se sestoji iz enakih načrtov, kot pri vodovodu.

Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je prav tako geodetski posnetek terena, tkim. geodetski načrt in geomehansko-geotehnično poročilo za dimenzioniranje armiranobetonskih konstrukcij.

Osnova za izdelavo projektne dokumentacije za čistilno napravo pa je tehnološki načrt. Za sklop objektov, naprav, opreme in inštalacij pa je potrebno izdelati načrte gradbenih konstrukcij, načrte strojnih inštalacij in opreme za hidromehansko opremo, montažna dela in prezračevanje, načrt elektroinštalacij za krmiljenje hidromehanske opreme in za napajalni elektro kabel do čistilne naprave, v kolikor gre za mehansko-biološki-kemijski način čiščenja odplak.
Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.